ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 49) 16 พ.ค. 61
เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม (อ่าน 39) 14 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (อ่าน 60) 08 พ.ค. 61
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (อ่าน 33) 08 พ.ค. 61
ประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 29) 07 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 130) 01 พ.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2 (อ่าน 105) 17 มี.ค. 61
กิจกรรมสินค้ามือสอง (อ่าน 138) 03 มี.ค. 61
โครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียน (อ่าน 126) 28 ก.พ. 61
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 190) 28 ก.พ. 61
โครงการ สน.บางซื่อ พื้นที่ต้นแบบสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 120) 05 ก.พ. 61
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 103) 04 ก.พ. 61
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ (อ่าน 153) 02 ม.ค. 61
พญาไทมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน (อ่าน 107) 22 ธ.ค. 60
กิจกรรมโครงการไม่ทิ้งไม่ท่วม (อ่าน 185) 20 ธ.ค. 60
ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 275) 24 พ.ย. 60
ผู้ตรวจราชการสูง กทม. ตรวจโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 251) 21 พ.ย. 60
ตรวจวัดสายตา (อ่าน 171) 15 พ.ย. 60
อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ (อ่าน 178) 15 พ.ย. 60
กิจกรรมวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 122) 13 พ.ย. 60
รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจการปรับปรุงโรงเรียน (อ่าน 90) 11 พ.ย. 60
ผู้อำนวยการเขตพญาไท ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 148) 08 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 98) 05 พ.ย. 60
รวมพลังจิตอาสาเตรียมความพร้อมสถานที่พักค้าง (อ่าน 126) 11 ต.ค. 60
ผู้อำนวยการเขตพญาไท เยี่ยมชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 146) 04 ต.ค. 60
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม (อ่าน 170) 27 ส.ค. 60
มอบเกียรติบัตรแก่คณะกองเชียร์ (อ่าน 172) 21 ส.ค. 60
ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ วัดไผ่ตัน (อ่าน 194) 14 มิ.ย. 60
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 (อ่าน 220) 06 มิ.ย. 60
ท่านผู้อำนวยการเขตและคณะตรวจเยียมโรงเรียน (อ่าน 398) 16 พ.ค. 60
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพญาไท (อ่าน 482) 09 พ.ค. 60
อบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (อ่าน 440) 04 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 427) 02 พ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ (อ่าน 425) 02 พ.ค. 60
กิจกรรม Exercise for Kids (อ่าน 380) 27 ก.พ. 60
รับการประเมิน SMART School (อ่าน 495) 14 ก.พ. 60
เวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 410) 12 ก.พ. 60
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 395) 05 ก.พ. 60
ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 420) 24 ม.ค. 60
พญาไทใส่ใจสิ่งแวดล้อม (อ่าน 378) 23 ม.ค. 60